SPLOŠNI POGOJI

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin/storitev na www.kmetijamlin.si Vsakič, ko se nahajate na spletnem mestu, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati.

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletnega mesta www.kmetijamlin.si se nanaša na pogoje uporabe brezplačnih vsebin/storitev na spletnem mestu, ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletnega mesta Kmetije Mlin.

2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, spletnega mesta www.kmetijamlin.si je Slavko Turk s.p. Turistična Kmetija Mlin, Cesta med vinogradi 44, 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno mesto www.kmetijamlin.si (v nadaljevanju uporabnik).
Član spletnega mesta Kmetija Mlin je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. AVTORSKE PRAVICE
Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Slavko Turk s.p. ne odgovarja.

3. OPIS SPLETNEGA MESTA KMETIJA MLIN
Kmetija Mlin spletno mesto je korporativni, informativni spletni medij. Široki skupini uporabnikov ponuja predstavitev svoje ponudbe in dejavnosti. Registrirani uporabniki www.kmetijamlin.si lahko prejemajo članke na svoj e-mail.

4. DOSTOPNOST SPLETNEGA MESTA
Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do www.kmetijamlin.si . Ponudnik ne jamči dostopnosti portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin www.kmetijamlin.si na posamezno geslo. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnem mestu. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo na www.kmetijamlin.si .

6. POGOJI UPORABE
Za uporabo vsebin objavljenih na spletnem mestu Kmetija Mlin ni starostnih omejitev. Članstvo v www.kmetijamlin.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa.

6. DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnem mestu www.kmetijamlin.si .

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Uporabnik se mora zavedati, da:
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
3. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;
4. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet;
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnem mestu Kmetija Mlin,
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila,
fotografije, video.

10. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
1. Storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali oglaševanja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
2. V svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja;
3. Ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb;
4. Storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih;
5. Ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
6. Ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
7. Ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo;
8. Ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletnega mesta ;
9. Ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

11. REKLAMACIJE
Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.
Ponudnik se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

12. KRŠENJE POGOJEV
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin www.kmetijamlin.si. Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku.

13. SPREMEMBE
Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.